DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Dịch vụ 2020-04-21T08:50:39+00:00

Tư vấn Khởi nghiệp

Cung cấp đa dạng các giải pháp cho startup dựa trên sự thấu hiểu và kinh nghiệm của SMU Consulting:

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Các dịch vụ Thuế doanh nghiệp
 • Tư vấn đầu tư, góp vốn, bán vốn

 • Giải pháp văn phòng thông minh

 • Giải pháp thư ký ảo cho doanh nghiệp làm việc từ xa

Dịch vụ kế toán

Các giải pháp kế toán trọn gói hoặc tùy chọn theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng:

 • Kế toán thuế trọn gói

 • Khai thuế ban đầu

 • Quyết toán thuế TNDN

 • Quyết toán thuế TNCN

 • Kiểm tra và chuẩn hóa thuế nội bộ

Tư vấn ISO

Tư vấn, đào tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp vận hành tiêu chuẩn ISO hiệu quả.

 • Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015

 • Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

 • Hệ thống quản lý ATTP ISO 22000:2018

 • Hệ thống quản lý ANTT ISO/IEC 27001
 • Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

Tư vấn Hoạt động

Cung cấp các dịch vụ tư vấn hoạt động doanh nghiệp thường xuyên và cập nhật

 • Thay đổi giấy phép DKKD

 • Tư vấn Lao động

 • Tư vấn xây dựng cơ chế hoạt động

 • Tư vấn và dịch thuật hợp đồng

 • Cập nhật thông tin pháp luật

Sở hữu Trí tuệ

Cung cấp các dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ và nhượng quyền thương mại

 • Sáng chế, giải pháp hữu ích

 • Đăng ký nhãn hiệu, lô-gô

 • Công bố sản phẩm

 • Bản quyền tác giả

 • Giống cây trồng

 • Đăng ký kiểu dáng

87%

Successful
Applications

94%

Return On
Investment

100%

Completely
Secure

Ready to talk?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Let’s Talk