Đơn giản hóa Khởi nghiệp và Hoạt động

Chúng tôi cung cấp hàng loạt các dịch vụ và giải pháp trọn gói giúp các startup đơn giản hóa quá trình thiết lập khởi nghiệp.

StartmeUp có trên 10 năm hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi lĩnh hội được những tinh hoa khởi nghiệp và mong muốn được chia sẻ với cộng đồng khởi nghiêp Việt nam ngay từ hôm nay.

Thể hiện đẳng cấp doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên

Dù doanh nghiệp của bạn chỉ có 1 người duy nhất, chúng tôi sẽ giúp bạn trở nên kiện toàn với hệ sinh thái các dịch vụ hỗ trợ toàn diện. Mọi hành động của chúng tôi đều đại diện cho doanh nghiệp của bạn. Mọi quyết định của bạn đều được chúng tôi hỗ trợ kịp thời.

Đã hơn 1000 doanh nghiệp thành công cùng chúng tôi!